[Photographs] 2016 Nankai Commencement for Graduates 2016.07.01

Jun 29th, the 2016 Nankai Commencement for Graduates was held.3355 students got their Bachelor Degree, and 5078 students got their Master Degree.

Photographs by Ren Yonghua, Nie Jici, Wu Junhui, Wei Chengjin, Wang Xiaoming, Meng DenanNankai University

94 Weijin Road, Tianjin 300071, P.R.China