[Photographs] 2016 Nankai Commencement for Graduates 2016.07.01

Jun 29th, the 2016 Nankai Commencement for Graduates was held.3355 students got their Bachelor Degree, and 5078 students got their Master Degree.

Photographs by Ren Yonghua, Nie Jici, Wu Junhui, Wei Chengjin, Wang Xiaoming, Meng Denan

Nankai University

No.38 Tongyan Road, Jinnan District, Tianjin , P.R. China 300350

No.94 Weijin Road,  Nankai District, Tianjin, P.R.China  300071

津教备0061号

津ICP备12003308号-1