Current Administrators

Position Name
Chancellor Yang Qingshan
Vice Chancellor
Cao Xuetao
Yang Kexin
Li YidanPosition Name
President Cao Xuetao
Vice President Li Jing
Wang Lei
Chen Jun
Wang XinshengNankai University

No.38 Tongyan Road, Jinnan District, Tianjin , P.R. China 300350

No.94 Weijin Road,  Nankai District, Tianjin, P.R.China  300071

津教备0061号

津ICP备12003308号-1