Current Administrators

Position Name
Chancellor Wei Dapeng
Vice Chancellor Yang Kexin
Zhang Ya
Li Yidan
Wang Lei


Position Name
President Gong Ke
Vice President Xu Jingjun
Tong Jiadong
Zhu Guanglei
Yang Kexin
Li Jing
Yan ChunhuaNankai University

No.38 Tongyan Road, Jinnan District, Tianjin , P.R. China 300350

No.94 Weijin Road,  Nankai District, Tianjin, P.R.China  300071

津教备0061号

津ICP备12003308号-1